Csatlakozom Jelentkezés eseményre

Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Hogyan segítenek és akadályoznak minket a sztereotípiák és előítéletek a sikeres vállalati kultúra kialakításában, toborzásban és munkaerőmegtartásban?

május 31 @ 08:00 - 17:00

 

                       

 

 

 

Hogyan segítenek és akadályoznak minket a sztereotípiák és előítéletek a sikeres vállalati kultúra kialakításában, toborzásban és munkaerőmegtartásban?
Zárt rendezvény

A Sokszínűségi Hónap keretében a FairDeal Solutions, Work & Smile és MVÜK a fenntarthatóságért közös programja a HR Fórum keretében az előítéleteket és sztereotípiákat vizsgálja, ezek előnyeit és veszélyeit egy inkluzív munkahelyi kultúra kialakításában. Interaktív formában ránézünk néhány saját előítéletünkre, érintett üzleti kihívásainkra, ezek munkahelyi kezelésének módjaira. Megismerkedünk definíciókkal és módszertanokkal, céges gyakorlatokkal és átnézzük az ezzel kapcsolatos napjainkban sokat hallott ESG elvárásokat is. Szakértőink segítségével a generációk és a külföldi munkavállalók témájába mélyebben is elmerülünk.

A generációk mind szembesülnek bizonyos sztereotípiákkal, amelyek hatással vannak az életmódjukra és az értékrendjükre. Az X generációt gyakran a “workaholic” generációként, az Y generációt pedig az “önmagukkal törődő” generációként, míg a Z generáció tagjait pedig gyakran az “instant elégedettség” vagy “lusta” generációnak titulálják. Dr. Gyarmathy Miklós szerint azonban érdemes megvizsgálni, hogy ezek a stigmák mennyire felelnek meg a valóságnak, és hogy az egyes generációk tagjai milyen értékrenddel és attitűddel rendelkeznek valójában. Fontos kiemelni, hogy a generációk közötti különbségek nem feltétlenül korlátozzák a kommunikációt vagy az együttműködést, és a megértésük segíthet a hatékonyabb kapcsolatok kialakításában. Egyre több iparágban és tevékenységi területen szembesülnek a cégek munkaerőhiánnyal, így egyre még gyakoribbá válik, hogy távolabb kell keresni, akár Thaiföldön. Mennyire gondoljuk itt Magyarországon, hogy a thai emberek őszinték, szorgalmasak és hálásak a munkalehetőségnek? Habóczki Zsolt megosztja tudását és tapasztalatát a nemzetközi kultúrákkal és ezek üzletmenetre gyakorolt pozitív hatásával kapcsolatban és gyakorlati példákkal támasztja alá miért gondolja, hogy a fejlődés akkor lesz látható, ha lehetőséget adunk neki.

A program az MVÜK HR Fórum tagjai számára zárt körű.

A program a HBLF EU Sokszínűégi Hónap keretében, az MVÜK, FairDeal Solutions és Work and Smile együttműködésében valósul meg

Az MVÜK, mint a HBLF Sokszínűségi Karta aláírója, a felelős és sokszínű foglalkoztatás iránt elkötelezett vállalatként csatlakozott idén a Sokszínűségi Hónaphoz. Ennek keretében májusban néhány rendezvényünk fókuszában a diverzitás, inkluzivitás és ehhez kapcsolódó témák is szerepelnek. www.mvuk.hu
A FairDeal Solutions és a Work and Smile elkötelezett a munkaerőpiaci kihívások kreatív, innovatív, előreutató és egyben az egyenlő bánásmódon alapuló megoldások mellett. Közös társadalmi célunk az eseménnyel az inkluzív munkahelyi és egyéni szemlélet felismerése és erősítése.

A jelentkezéssel és az eseményen való részvétellel résztvevőink elfogadják, hogy az eseményen kép- és esetlegesen videó- és hangfelvétel készül. Előzetesen és kifejezetten hozzájárulásukat adják a róluk készült felvételek rögzítéséhez, és ahhoz, hogy azokat az MVÜK promóciós célokra felhasználja digitális média csatornáin és/vagy nyomtatott anyagain.


How do stereotypes and prejudices help and hinder us in creating a successful corporate culture, recruiting and retaining employees?
Internal event

As part of the Diversity Month, FairDeal Solutions, Work & Smile and MVÜK’s joint program for sustainability examines prejudices and stereotypes, their advantages and dangers in creating an inclusive workplace culture within the framework of the HR Forum. In an interactive form, we look at some of our own prejudices, relevant business challenges, and ways to deal with them at work. We will familiarize ourselves with definitions and methodologies, company practices and also review the ESG expectations we hear a lot about these days. With the help of our experts, we delve deeper into the topic of generations and foreign workers.

All generations face certain stereotypes that affect their lifestyles and values. Generation X is often referred to as the „workaholic” generation, Generation Y as the „self-care” generation, while members of Generation Z are often referred to as the „instant gratification” or „lazy” generation. However, according to Dr. Miklós Gyarmathy, it is worth investigating how well these stigmas correspond to reality, and what kind of values and attitudes the members of each generation actually have. It is important to emphasize that generational differences do not necessarily limit communication or collaboration, and that understanding them can help create more effective relationships. In more and more industries and areas of activity, companies are facing labor shortages, so it is becoming more and more common to have to look further afield, even in Thailand. To what extent do we here in Hungary think that Thai people are honest, hardworking and grateful for the opportunity to work? Zsolt Habóczki shares his knowledge and experience regarding international cultures and their positive impact on business and supports with practical examples why he thinks that development will be visible if we give it a chance.

The program is implemented as part of Diversity Month, in cooperation with MVÜK, FairDeal Solutions and Work and Smile

MVÜK, as a signatory of the HBLF Diversity Charter, joined Diversity Month this year as a company committed to responsible and diverse employment. As part of this, some of our events in May focus on diversity, inclusivity and related topics. FairDeal Solutions and Work and Smile are committed to creative, innovative, forward-looking solutions to labor market challenges based on equal treatment. Our common social goal with the event is to recognize and strengthen an inclusive workplace and individual approach.

By registering and participating in the event, our participants accept that pictures and possibly video and audio recordings will be made at the event. They give their prior and express consent to the recording of recordings of them and to the use of them for promotional purposes by MVÜK on digital media channels and/or printed materials.

Részletek

Dátum:
május 31
Időpont:
08:00 - 17:00
Honlap:
www.mvuk.hu