Az Európai Sokszínűségi Karta Magyarországon

“Együtt erősebbek vagyunk, többet tudunk tenni Magyarországon is a méltányos munkahelyi környezetért.” – fogalmazta meg a HBLF elnöke, Istenesné Solti Andrea. Pontosan mi is a célja a Sokszínűségi Kartának, melynek Magyarországon kizárólagos képviselője szervezetünk? S miként kapcsolódik mindez a HBLF küldetéséhez? Rövid videónkból kiderül!

Az Európai Sokszínűségi Karta 2004-ben indult kezdeményezés, amely az Európai Unió munkahelyi diszkrimináció-ellenes, esélyegyenlőséget támogató irányelveit rögzíti és népszerűsíti a foglalkoztatók körében. Jelenleg Európa 26 országában aktív a Sokszínűségi Karta kezdeményezés. Célja a szemléletformálás, a szervezetek vezetőinek elkötelezése és támogatása a szervezeti sokszínűség megvalósításában, egyúttal inspiráció is a humán erőforrás menedzsment fejlesztésére, újragondolására. Az Európai Sokszínűségi Karta tagsága lehetőséget biztosít az országok között a jógyakorlatok megismerésére és megosztására, valamint az Európai Unió Sokszínűségi Hónapom való részvételre is.

A Sokszínűségi Kartát a különböző szervezetek mérettől és típustól függetlenül is aláírhatják, amelyek elhivatottak az egyenlő bánásmód tisztelete, a sokszínű szervezeti kultúra kialakítása mellett, és vállalják a Karta céljai eléréséhez a folyamatos fejlődést.

A sokszínűség nagymértékben hozzájárul a vállalkozások és bármely egyéb szervezet sikeréhez, az innováció és a kreativitás növeléséhez, az új ügyfelek és üzleti és egyéb partnerek bevonásához, a változásokra való gyors reagáláshoz, illetve az Alaptörvényben és a törvényekben meghatározott diszkriminációmentesség betartásához, ezért a Karta aláírói az alábbiakra törekszenek:

  1. Elsődleges célunk, hogy a magyar társadalom sokszínűsége tükröződjön a munkavállalóink összetételében.
  2. Szervezetünk működése a kölcsönös tisztelet és az egyenlő bánásmód értékeire épül, ezért a sokszínűséget és a különbözőségek elfogadását kiemelt programként kezeljük.
  3. A munkatársi kapcsolatainkban, az ügyfelekkel kialakított partnerségekben, és az üzleti környezetünkben olyan hosszútávon fenntartható kultúra előmozdítására törekszünk, amely összhangban van a Kartában megfogalmazott értékekkel.
  4. Nagy hangsúlyt fektetünk szervezetünk irányításában a sokszínűség fenntartására, és biztosítjuk, hogy ez tükröződjön stratégiánkban, megvalósuljon a humán erőforrás folyamatainak minden aspektusában.
  5. Esélyegyenlőséget teremtünk és diszkrimináció-mentességet biztosítunk annak érdekében, hogy munkavállalóinkra a mindenki által elfogadott és egységesen alkalmazott értékek és politikák érvényesüljenek. Az egyenlő bánásmód elvére épülő humán erőforrás politikát folytatunk, amely elkerüli a megkülönböztetést nem, faj, bőrszín, életkor, fogyatékosság, szexuális orientáció, vallás vagy politikai nézet alapján.
  6. Tájékoztatjuk munkavállalóinkat az egyenlő bánásmód elvének megvalósításával kapcsolatos jogaikról, kötelezettségeikről és lehetőséget biztosítunk számukra a munka – magánélet egyensúlyának megteremtésére, az egyéni fejlődésre.
  7. Elkötelezzük magunkat, hogy szervezetünkben a sokszínűséget megőrizzük; vállaljuk, hogy üzleti stratégiánkba beépítjük az esélyegyenlőségi, sokszínűségi céljainkat, és nyomon követjük azok megvalósítását.
  8. A társadalmi szemlélet formálása érdekében tájékoztatjuk munkavállalóinkat, ügyfeleinket és a nyilvánosságot az EU Sokszínűségi Kartához való csatlakozásunkról, és legjobb gyakorlatainkról.