Sokszínűségi kihívások

Kor és generációs kihívások

  • Vegyes korosztályú munkavállalók foglalkoztatása: a különböző korosztályok tagjai egyaránt fontosak a szervezetek számára, hiszen a különböző ismeretek és a megszerzett tapasztalatok fontosak ma és a jövőben is. Sok olyan szervezet van, ahol a hasonló korúak többsége miatt a nyugdíjba vonulás hatalmas problémát jelenthet, hiszen a következő néhány évben nem áll rendelkezésre megfelelő számú utánpótlás, azaz nincsen elegendő fiatalabb alkalmazott. A nyugdíjba vonulás előtt állók így a már megszerzett tapasztalatot és tudást nem tudják átadni a következő generációnak. A tudás elvesztésének ellensúlyozására gyakorta speciális mentor programokat indítanak.
  • Foglalkoztatás és munka-magánélet egyensúlya: a jó munkakörülmények, a fejlesztési lehetőségek mind fontosak annak érdekében, hogy a munkavállalók nyugdíjba vonulásukig az adott vállalatnál maradjanak. A szervezetek számára kiemelt fontosságú, hogy az alkalmazottak hajlandóak legyenek az egész életen át tartó tanulás elfogadására. Mára már kiemelkedő fontosságú a munka-magánélet egyensúlya és az ezzel kapcsolatos programok, így a rugalmas munkaidő megvalósulása. A minél hosszabb foglalkoztatottság érdekében egészségügyi programokat kínálhatnak és ezeket az egyes generációk igényeihez igazíthatják.
  • Generációk sokszínűsége: minden szervezet számára hatalmas kihívást jelent a vegyes korosztályú munkavállalók foglalkoztatása. A különböző értékek és attitűdök tökéletes összehangolása a legnagyobb kihívás. A munkaerőpiacra belépő Y generáció teljesen eltérő nézeteket vall, más életmódot folytat és a prioritásuk is eltér a jelenleg nyugdíjba vonuló vagy nyugdíjazás előtt álló baby boomer generációhoz képest.

Fizikai és mentális képességek, különbségek

A fizikai vagy szellemi fogyatékossággal élők foglalkoztatása: a mai napig gyakran feltételezik azt, hogy a fogyatékossággal élők kevésbé produktívak a különféle munkafolyamatokban. Ezeknek a készségeknek és képességeknek az elérésben a menedzsment segítő kezet nyújthat, ezáltal optimalizálhatja a munkafolyamatokat. Fogyatékkal élők alkalmazása esetén prioritást élvez az akadálymentesítés a munkahely elérésére. A feladatokat mindig a megfelelő képességekhez és a képességcsökkenésekhez szükséges párosítani. A fogyatékkal élőket foglalkoztató szervezetek többsége képviselőt nevez ki. A képviselő feladata, hogy az egyéni munkavállalók készségeit, a munkahelyeket és a munkakörülményeket összehangolják.

Etnikai hovatartozás

  • Mára már a legtöbb szervezet felismerte, hogy csak profitálhatnak a különféle nemzetiségű és kulturális hátterű alkalmazottak foglalkoztatásából. A globalizáció egy sikertényezője, az új piacokra lépés kulcsa a nyelvtudás és a kultúra ismerete. Új ügyfélkapcsolatokra, nemzetközi szakemberekre tehet szert a vállalat. Növekszik a piaci érték, hiszen a vállalat vonzóvá válik a befektetők számára is.
  • A társadalmi sokféleség a szervezetknél támogatást igényel. Nemzetközi vagy interkultúrális hálózatok kiépítésével a munkavállalók tapasztalatcseréje oldható meg igen hatékonyan. A hálózatok a szervezetek számára hasznos tanácsokat adhatnak, emellett ösztönzőleg is hatnak.
  • A jó együttműködés alapfeltétele a nyitott szervezeti kultúra kialakítása, amelyben a különbségek és a hasonlóságok megértése a fő cél. Ennek érdekében tréningeket szerveznek, esetenként olyan programokat szerveznek, amelyek segítik az alkalmazottakat abban, hogy jobban megismerjék és elfogadják egymás kultúráját.

Nemek közötti különbségek

  • A nemi dimenzió fontos szerepet játszik a sokszínűségben. A szervezetekre tartós hatást gyakorolnak a nemek közötti különbségek. A cél a sztereotípiák megszüntetése, lebontása. Ez vonatkozik a nemre és a nemi identitásra is. Az egynemű munkahelyek hátránya, hogy akadályozzák a fejlődést és a növekedést. Optimális vállalati kultúra esetén a férfiak és nők egyenlően motiváltak abban, hogy hozzájáruljanak a szervezeti kultúra megfelelő fejlődéséhez, kialakításához. A vegyes  csapatok alkalmazásának eredménye a produktív munkakörnyezet. Fontos a bérkülönbségek kezelése, a bérolló csökkentése. Érdekképviseletek létrehozásával a különféle csoportok sokkal jobban érvényesülnek, így a szülők, a részmunkaidős alkalmazottak, a nők.

Vallás és világnézet

  • A vallás vagy a világnézet iránti tisztelet nagyon fontos, így a munkavállalók biztonságban érzik magukat és motiváltak. Ezt ma már egyre több szervezet ismeri fel és ennek megfelelően nagyobb hangsúlyt fektet erre a dimenzióra. A vállalatoknál számos vallás és világnézetű alkalmazott foglalkoztatása valósul meg. A római katolikusok, a zsidók, a buddhisták és még hosszan sorolhatnánk. A vállalatok törekednek arra, hogy a vallási hovatartozást tisztelettel kezeljék így vallásokkal kapcsolatos programokat szerveznek, amelyben a szokásokat is megismerhetik az érdeklődők.