Miért érdemes csatlakozni?

A demográfiai változások, a piaci globalizáció, az emberek mozgása, a nemzedékek közötti és interkulturális együttélés, az idősödő népesség, a férfiak és a nők társadalmi és szülői szerepének átalakulása, a szakmai karrier meghosszabbodása – ezek mind olyan változások, melyeket szükséges figyelembe vennünk és beépítenünk gondolkodásmódunkba, hogy a XXI. századi gazdasági kihívásokra megfelelően reagálhassunk.

Az EU Sokszínűségi Karta Magyarország egy olyan nemzetközi kezdeményezés hazánkban, mely:

  • erős szakmai rálátással rendelkezik a sokszínűség minden aspektusára
  • nemzetközi minősítést rejt magában
  • szakmai támogatást ad új sokszínűségi projektek elindításra, vagy meglévők kiegészítésére
  • egy olyan közösséget alkot, melynek határozott célja a társadalmi szemléletformálás
  • hozzájárul a munka-magánélet egyensúlyának megtartásához, növeli a munkavállalói elégedettséget és jelentős szerepet játszik a tehetségek megtartásában

A hazai vállalatok több mint 80%-a is úgy véli, hogy üzleti előnyt jelent a munkavállalói lojalitás növekedése, a toleráns munkahelyi légkör, valamint a tehetségek vonzása és megtartása.


Számos nemzetközi kutatás is bizonyítja, hogy azon szervezetek, melyek felismerték a szervezeti sokszínűség fontosságát és előnyeit, mérhetően jobb üzleti eredményekkel rendelkeznek. A világszerte elismert McKinsey kutatása is bizonyítja, hogy azon vállalatok, melyeknél megfelelő a nemek közötti arány 15%-al, akiknél pedig kulturális sokszínűség 35%-al teljesítenek jobban, mint a kevésbé sokszínű szervezetek.

A Sokszínűségi Kartát első ízben aláíró 55 vállalat az átlagnál sokszínűbb munkaerő összetétellel rendelkezik és többségük már több, mint egy éve foglalkozik szervezeti szinten esélyegyenlőséggel. A Sokszínűségi Elemzésből jól kirajzolódik, hogy a munkaadók céljai között első helyeken a munka-magánélet egyensúlyának javítása, a munkavállalói elégedettség javítása és a tehetségek megtartása állnak. Az eddigi üzleti gyakorlat továbbfejlesztéseként pedig 3-5, de akár 10 vállalást is tettek a célok megvalósítása érdekében.

A fejlesztendő területek felmérése, új sokszínűségi projektek támogatása és megvalósítása mellett a Sokszínűségi Karta Magyarország törekedett arra, hogy innovatív programokat honosítson meg. 2016 óta minden évben megrendezzük a Sokszínűség Hónapot, melynek során a résztvevő vállalatok olyan programokat és eseményeket szerveznek munkavállalóiknak, melyekkel hirdetik és felhívják a figyelmet az egyenlő bánásmódra, az egymás felé való nyitottságra, az elfogadás fontosságára.

A Sokszínűség Hónap alatt kerülnek megrendezésre a HBLF Sokszínűségi Karta Üzleti reggelik, ahol több szinten mutatjuk be a jó gyakorlatokat, emeljük ki a sokszínűségben rejlő értékeket, előnyöket, és világítunk rá a szakmai tapasztalatok mellett a személyes benyomásokra.