Jogi háttér

Az Európai Unió alapokmányai, valamint Magyarország Alaptörvénye is kinyilvánítja, és elismeri minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen. Az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkóztatás elsősorban állami feladat, Ezen állami feladat azonban csak akkor tud megvalósulni, ha van hatékony jogvédelem, amely alapján a sérelmet szenvedett fél jogorvoslathoz juthat.

Az egyenlő bánásmód követelményének sérelme esetén a hatékony jogorvoslatot az egyenlő bánásmódról szóló törvény jelenti, mely kimondja, hogy Magyarország területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a különböző szervezetekkel szemben azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. (Részlet a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról preambulumából)