A sokszínűség megvalósítása

A sokszínűség menedzsment célja, hogy a sokszínűség a szervezeti kultúra részévé váljon. A folyamat során nagyon fontos, hogy a sokszínűség dimenzióit megőrizzük. A megvalósítás nagyban függ a szervezet sajátos körülményeitől, lehetőségeitől. Minden egyes szervezetre egyéni és testreszabott megoldásokat kell kidolgozni. A folyamat első lépéseként nevezzen ki egy munkatársat vagy egy vezetőt a sokszínűség menedzselésére.

Alkalmazottak szemszögéből

A sokszínűségi menedzsment egy átfogó stratégiát kíván, melynek célja a vállalati kultúra továbbfejlesztése. A kultúra továbbfejlesztésében az alkalmazottak és a vezetők is alapvető szerepet töltenek be. Megélik és megtapasztalják a kultúra fejlődését a mindennapi munka során így elindíthatják és megvalósíthatják annak fejlődését is. Az alkalmazottak vegyenek részt aktívan a sokszínűség illetve a befogadás témakörében szervezett programokon. Nem kell bonyolult programokra gondolni, a legfontosabb, hogy a kezdeményezés példamutató legyen, mind a tettekben, mind pedig a cselekedetekben. A programokon való részvétel nem minden esetben könnyű az alkalmazottak számára, hiszen önbizalmat és bátorságot igényel. Az alkalmazottak részére olyan programokat kell szervezni, amelynek segítségével nő az önbizalmuk és a bátorságuk. A munkavállalók részt vehetnek az évente megrendezésre kerülő Sokszínűségi Hét programjain, segíthetik mentorként az új munkavállalók beilleszkedését, vagy egyéb módon segíthetik a mentorálást.

Vezetők szemszögéből

A sokszínűségi menedzsmentje felerősítheti és megerősítheti a szervezetek sokszínűségben rejlő értékeit. Számos szervezet a már létező vállalati kultúrát használja fel ebben a folyamatban. Útmutatásra és kidolgozott stratégiára van szükség ahhoz, hogy a célok megvalósuljanak. A sokszínűséget szervezeten belül népszerűsíteni kell különféle eszközök segítségével. Ez lehet egy mentor program, egy műhelybeszélgetés, egy brossúra megjelenítése valamely vállalati eseményen, a sokszínűségi hét vagy sokszínűségi nap. A sokszínűségi karta aláírását egész évben érdemes a munkavállalók felé jelezni, hiszen már maga a tény, hogy a vállalat csatlakozott a kartához egyfajta tudatossághoz segíti hozzá a munkavállalókat és a partnereket egyaránt.

A sokszínűség menedzsmentje

A sokszínűség menedzsmentje az alábbi társadalmi és gazdasági problémákkal foglalkozik:

  • a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettség bemutatása: a sokszínűség, a vállalati társadalmi felelősség egyik fő aspektusa
  • a humánerőforrás-gazdálkodás optimalizálása (a rendelkezésre álló kompetenciák jobb kezelése, a munkaerőhiány megelőzése, a társadalmi környezet javítása stb.);
  • a vállalat gazdasági teljesítményének növelése (innovációs képességeinek fejlesztése, arculatának javítása, az ügyfelek elvárásainak jobb megértése, új piacok megnyitása stb.).
  • a jogi és szabályozási korlátok betartása;