Csatlakozom Jelentkezés eseményre

A Motiváció Alapítvány csatlakozott az EU Sokszínűségi Karta Magyarországhoz

„A Motiváció Alapítvány 1991-ben jött létre, önálló jogi személyiséggel rendelkező nyitott társadalmi szervezetként, amelynek tevékenysége a különböző fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalkorúak, felnőttek és megváltozott munkaképességű emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítésére irányul. A szervezetben főállásban foglalkoztatott jelenleg 27 fős fogyatékos és nem fogyatékos munkatárs messzemenően alkalmazza nemcsak egymással szemben, hanem ügyfeleik esetében is az emberi méltóság tiszteletben tartását, az önrendelkezést, az elfogadást.”

www.motivacio.hu