Csatlakozom Jelentkezés eseményre

A Mohamanó ÉlményMűhely Alapítvány csatlakozott a HBLF Sokszínűségi Karta Magyarországhoz!

Társadalmi szerepvállalásunkból adódóan a HBLF Sokszínűségi Karta tagjaként megtiszteltetéssel és örömmel állunk fontos társadalmi kérdések mellé, mert hiszünk a partnerségben, az értékteremtő együttműködésekben, a forprofit és a nonprofit szinergiában, a jövő alakításában és jobbá tételében, hiszen a gyermekek, a jövő generációjának, kimondottan a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek szociális és kulturális támogatása közös célunk. Alapítványunk küldetése a hátrányos, halmozottan hátrányos és fogyatékossággal élő gyermekek, családjaik segítése, emellett adományozási kampányaink során jótékonysági főzéssel, ruha, tartós élelmiszer, játékokkal, könyvekkel és karácsonyi cipősdoboz ajándékokkal támogatunk még anyaotthonokat, gyermekházakat is. Kötelességünknek érezzük, hogy ahol csak lehetőségünk van rá, ott enyhítsük a nehézségeket,  életminőségük javításával segítsük a mindennapok méltóságteljes megélését, hogy egy teljesebb életet élhessenek és megtalálják a társadalomba való beilleszkedés lehetőségeit. Tevékenységünkkel szeretnénk minél több gyermeknek megkönnyíteni a mindennapjaikat, életkörülményeiket, tanulmányaikat, ezért szívügyünk és egyben célunk is, hogy a különböző kulturális, oktatási, fejlesztési, képzési programok elérhetőek legyenek a hátrányos helyzetű gyermekek számára is. Olyan eszközöket adunk a gyermekek kezébe a kultúra, az oktatás, az egészséges életmód és a sport jegyében, a különböző élményprogramok és országos rajzpályázatunk szervezésével, nyári táborainkkal, tanulmányi és sport ösztöndíjakkal, mely a biztos elkallódásból kiemelve, a káros környezeti- közösségi hatásokkal szemben és szenvedélyek helyett segíteni tudja őket a szabadidő hasznos eltöltésében és alternatívát kínál társadalmi problémái megoldásában. Kiemelt célunk, hogy a mai gyermekek megtalálják majd a helyüket az értelmes munka világában is, hogy kiegyensúlyozott, saját képességeiket kibontakoztató, hatékony életvezetésű felnőttek váljanak belőlük, ezért programjaink során az érzelmi biztonság kialakításán célunk még a gyermekek egyéni megismerése, támogatása és adottságainak megfelelő pályára állítása is, a tudatos pályaorientáció. Együttműködő szakmai hálózat kiépítésére törekszünk oktatási, nevelési intézményekkel, ahová integráljuk programjainkat. Küldetésünkkel, tevékenységünkkel és a társadalom iránt felelősséget vállaló forprofit szervezetek értékteremtő együttműködésével szeretnénk hozzá járulni, hogy emberek maradhassunk egy embertelen korban, s minél több ember tapasztalatból vallja velünk együtt, hogy a gyermekekkel közösen, értelmesen töltött idő valóban minden jónak a forrása, mert hisszük és tudjuk, hogy közös erővel valódi változást érünk el.